Juridisk Informasjon

Alt innhold på dette nettstedet eies og kontrolleres av ConvaTec Norge og er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Du kan laste ned innhold til personlig bruk, mens endring og reproduksjon er forbudt. Opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter må holdes intakt og ConvaTec skal skal godtas som kilde av innholdet. Innholdet kan ikke kopieres eller brukes på noen måte uten skriftelig samtykke fra ConvaTec

ConvaTecforsøker å oppdaterte og gi nøyaktig informasjon på dette nettstedet, men gir ingen løfte, garantier eller forsikringer for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten av opplysningene som er gitt. ConvaTec er ikke ansvarlig for skader som skyldes tilgang til, eller manglende evne til å få tilgang til dette nettstedet, eller som følge av avhengighet av informasjon (medisinsk eller annen informasjon) på denne nettsiden. Rådfør deg alltid med en lege før du begynner eller slutter å ta et medikament. Medikamenter omtalt på denne siden er kun veiledende, og du bør ikke under noen omstendigheter stole på innholdet over hvilke medisiner du kan ta eller slutte med. Alltid konsulter en behandler ( f,eks lege, sykepleier etc) hvis du har spørsmål eller bekymringer om din helse for å unngå tvil. Ingenting i denne informasjonen gjør ConvaTec ansvarlig for dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra ConvaTec.

Dette nettsteder kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder, men ConvaTec tar ikke ansvar for innholdet på slike nettsteder og er ikke ansvarligfor skaderforårsaket av innholdet. Linker til andre nettsteder er kun tilgjengelig for bekvemmelighet for brukerneav dette nettstedet.

Varemerker , servicemerker , varenavn, kjennetegn og produkter er beskyttet internasjonalt. Alle varemerker knyttet til produkter eller tjenester fra ConvaTec er eid av ConvaTec. Disse kan bare brukes med skriftelig samtykke fra ConvaTec, unntatt der slike produkter eller tjenester vil bli identifisert som å være fra ConvaTec. Andre varemerke eiers rettigheter anerkjennes fullt ut.

Alle henvendelsene du sender til dette nettstedet eller på annen måte overfører til ConvaTec via e-post, telefon,mail,fax, vil bli behandlet konfidensielt og brukes kun av ConvaTe celler andre enheter under kontrakt med ConvaTec, og vi / de er gratis å bruke (evigvarende og gratis) innhold av slike henvendelser, inkludert ideer, oppfinnelser, design, teknikker eller kunnskap som er fastsatt der, for ethvert formål, inkludert utvikling, produksjon og eller markedsføring av varer eller tjenester.

Denne nettsiden er tiltenkt for besøkende over 12 år. Dette nettstedet har ikke som hensikt å samle inn personlig informasjon fra besøkende som er 12 år eller yngre.

Avsenderen av kommunikasjon til dette nettstedet , ellers fra ConvaTec er ansvarlig for innholdet og informasjonene i disse, inkludert riktig og nøyaktighet. Dette nettstedet tilbys som en tjeneste til sine besøkende. ConvaTec forholder seg retten til når som helst å slette, endre eller supplere innholdet på dette nettstedet uten forvarsel.

ConvaTec Norway
Nils Hansensvei 2
0667 Oslo

Tlf : +47 21 09 67 90
Fax : +47 22 64 08 64

Org nummer : 922 780 118